Tarieven

Bekijk de tarieven

Tarieven

Een tandheelkundige behandeling bestaat doorgaans uit verschillende onderdelen. Voor elk onderdeel bestaat een code met een bijbehorend tarief. Al deze tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Een overzicht van deze tarieven vindt u hier… Bekijk Tarieven

Bij een behandeling vanaf E250,- krijgt u van ons een begroting, zodat u vooraf inzicht krijgt in de geschatte kosten. Afhankelijk van de behandeling of eventuele techniekkosten, kunnen de kosten enigszins hoger of lager uitvallen dan van tevoren begroot.
Maar ook bij kosten onder de E250,- kunt u, indien gewenst, natuurlijk altijd bij uw tandarts informeren naar de te verwachten kosten.

Niet nagekomen afspraak
Indien u verhindert bent een afspraak in onze praktijk na te komen, dan verzoeken wij u deze afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Bij afzegging binnen 24 uur of bij het niet nakomen van een afspraak zullen wij de kosten voor de geplande afspraak in rekening brengen. De voor u gereserveerde tijd kunnen wij niet meer besteden aan een andere patiënt.