Klachten

Wat te doen bij klachten

Klachten

Wij zetten ons er volledig voor in om u zo goed mogelijk te helpen. Het leveren van goede zorg is onze eerste prioriteit.
Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het ons streven om samen met u te zoeken naar een passende oplossing. Hiervoor kunt u uw eigen behandelaar aanspreken, of u kunt contact opnemen met de praktijkmanager.

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Het TIP is zelf geen klachtenbureau, maar is er om patiënten van onafhankelijke informatie te voorzien over de mondzorg. U kunt hier terecht met uw vragen of voor advies.
Het TIP kan u zonodig doorverwijzen naar een klachtenregeling. Dan zal een klachtenfunctionaris optreden als bemiddelaar om zo alsnog met elkaar tot een oplossing te komen, met wederzijdse tevredenheid. De klachtenfunctionaris doet hierbij geen uitspraak.

Wanneer uw klacht ook niet opgelost kan worden door bemiddeling van een klachtenfunctionaris, dan is de laatste stap uw klacht te laten boordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg (Geschilleninstantiemondzorg.nl). Deze doet een bindende uitspraak over de klacht.