Wortelpuntoperatie

Wortelpuntoperatie

Het kan voorkomen dat na het ondergaan van een wortelkanaalbehandeling pijnklachten kunnen terugkomen. De tandarts kan er dan toe besluiten de betreffende tand of kies opnieuw open te maken en de behandeling te herhalen.

Een enkele keer kan het dan toch gebeuren dat ook na een tweede wortelkanaalbehandeling de klachten weer terugkomen. De kans is groot dat er in de wortelpunt van uw tand of kies verschillende vertakkingen van het wortelkanaal aanwezig zijn. Met een standaard wortelkanaalbehandeling kan de tandarts dergelijke zijkanalen niet bereiken. De bacteriën die de ontsteking veroorzaken blijven daar dus bestaan en zullen voor problemen blijven zorgen. Om de tand of kies toch nog te kunnen behouden, kan de tandarts dan een wortelpuntoperatie adviseren.

Een wortelpuntoperatie is een chirurgische ingreep waarbij na het opklappen van het tandvlees de wortelpunt wordt verwijderd. Het resterende kanaal wordt dan vanaf het uiteinde opnieuw gevuld om te voorkomen dat nieuwe bacteriën zich kunnen gaan nestelen.
Om te controleren of de behandeling goed is gegaan wordt er aan het eind een controlefoto gemaakt.

Onze tandheelkunde specialisten

We hebben al jaren een hecht team aan specialisten en ondersteunend personeel. Graag stellen we onszelf aan u voor: